Styrelseprotokoll

Här finns de senaste årens styrelseprotokoll.

Planerade ordinarie styrelsemöten under 2023 är andra onsdagen varje månad.


2023


2022


2021


2020