Rasklubbar

Nedan finns några länkar till blanketter och dokument som kan underlätta arbetet för rasklubbarna.

För respektive ras i länken till SKKs information om rasen finns

 • Championat & titlar
 • Rasstandard
 • Registreringsregler
 • RasSpecifik Avelsstrategi (RAS)
 • Utställnings- och championatregler
 • Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)
 • Domarkompendium

Detta erbjuder SDHK sina rasklubbar

 • SDHK är klubbens länk i kontakt med SKK
 • Årsmötesordförande
 • Rådgivning i föreningsfrågor
 • Rådgivning i avelsfrågor
 • Rådgivning vid revidering av RAS
 • Ta del av SDHKs sponsringsavtal med Sveland
 • Bidrag för aktiviteter inom klubbarna
 • Bidrag för starter i BPH
 • Utställningsadministration
 • Möjlighet att prenumerera på kritiklappar för egen ras
 • Kostnadsfritt delta i SDHKs kurser och föreläsningar
 • Kostnadsfritt få tillgång till molnlagring via SDHKs SharePoint och Teams
 • Möjlighet att vara medarrangör vid SDHKs utställningar

Blanketter & dokument

SDHKs rådgivning för rasklubbarna

Medlemskontroll inför SDHKs utställningar
Information: medlem@sdhk.net 

För att rasklubbens medlemmar ska kunna ställa på SDHKs utställningar måste rasklubben skicka sina medlemslistor till SDHK en gång i månaden. Enligt stadgarna så måste alla ägare till anmäld hund vara medlem i den hundens rasklubb. Om hundens ägare önskar ställa flera raser på SDHKs utställningar måse den personen vara medlem i samtliga rasklubbar för de hundar hen vill ställa ut.

Endast en utvald person i SDHKs styrelse har tillgång till listorna. Gamla listor raderas så fort nya kommer in från er rasklubb och informationen hanteras enligt lagen om GDPR. Den lämnas inte vidare till någon annan part och används enbart för medlemskontroll inför utställningar.

Rasklubbarnas styrelseprotokoll
Efter varje styrelsemöte ska rasklubbarnas styrelseprotokoll laddas upp via denna länk.

Rasklubbarnas klubbtidningar
Rasklubbarnas tidningar laddas upp via denna länk.

Låna utställningsmaterial
Rasklubbarna kan kostnadsfritt låna utställningsmaterial från SDHK till sina specialer. Det gäller tält, mattor och trimbord. Kontakta material@sdhk.net.