SRD

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)
rörande överdrifter hos rashundar

Exteriördomaren har utmärkta möjligheter att förebygga osund avel genom att inte premiera hundar av extremtyp högt, utan att istället välja vinnare som visar bästa möjliga kombination av rastyp och sundhet. Detta dokument utgör en omfattande översikt av de problem som rör exteriöra överdrifter hos rashundar. Kunskap kring detta är av grundläggande betydelse för alla exteriördomare och gäller alla hundraser. Domare ombeds sätta sig in i hela dokumentet. De ska speciellt uppmärksamma den text som angår den ras (raser) hen ska döma samt inledningen till den aktuella rasgruppen. Principerna för hur SRD ska användas framgår under rubriken ”Tillämpning”.