BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)

Under respektive ras, finns från och med 2023 beskrivna BPH hundar (kommer snart).

SDHKs bidrag om 200 kronor för startat BPH gäller även under 2023, en gång/hund. Bidraget sökes via rasklubb, som sedan erhåller ersättning från SDHK. Hundens ägare ska vara medlem i rasklubb, och det är rasklubbens uppgift att kontrollera. Ersättningen för första halvåret söks 1 juni, och för andra halvåret 1 december.

Frågor om BPH och SDHKs bidrag för BPH-start mailas till bph@sdhk.net

BPH-uppfödardiplom
BPH-diplom till uppfödare där minst fem av uppfödningarna genomfört BPH. Detta diplom är gratis och kan ansökas om via SKK.

Ett sätt för SDHK att få upp antalet genomförda BPH är att informera uppfödarna om detta. De kan på så vis uppmuntra sina valpköpare att göra BPH. En titt på SDHK:s uppfödare ger att sju uppfödare i nuläget redan är kvalificerade för detta diplom, medan tio uppfödare har fyra genomförda BPH och således snart är berättigade till diplom.

Observera att BPH ska vara utfört under innevarande år.

SDHKs BPH funktionärer är

  • Kerstin Malm
  • Lena Olsen

Här finns mer att läsa