Klubben

Svenska Dvärghundklubben

  • HÄR finns en länk till broschyr över klubbens raser.

SDHK är en ung specialklubb som är underställd Svenska Kennelklubben och med ansvar för arton raser. SDHK bildades år 2000 då den stora specialklubben Svenska Sällskaps- och Dvärghundklubben upplöstes och genererade flera mindre specialklubbar.

Arbetet med SDHKs raser är delegerat till rasklubbarna och det finns en klubb för varje ras. Här fokuseras bland annat på hälsoläge, mentalitet och exteriör standard. SDHK har fullmäktigemöten medan rasklubbarna har årsmöten (klubbmöten), vilket betyder att delegater utses från varje rasklubb, som innehar röst- och beslutanderätt vid fullmäktigemötet.

Alla medlemmar har dock rätt att besöka SDHKs fm-möte och yttra sig där, även om man inte får deltaga i omröstningarna.

  • Bankgiro SDHK: 5358-2276
  • Swish SDHK: 123 229 09 22