GDPR

Om personuppgiftshantering inom Svenska Dvärghundklubben (SDHK)
Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Här kan du läsa om hur SDHK behandlar dina personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Som deltagare, ägarregistrerad, förtroendevald med mera i SDHK och vid deltagande på våra aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SDHK sparar och lagrar dina personuppgifter.

Detta är nödvändigt för att klubben ska kunna verka i enlighet med SDHK´s syfte och mål, vilka framgår av våra stadgar. Vid anmälan till olika aktiviteter, resultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SDHK´s information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SDHK informera dig som deltagare/ägare/förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Information om rutiner kring lagring av personuppgifter vid registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar.

Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter
SDHK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SDHK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SDHK berättigade intresse som rättslig grund. I samband med våra aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. Insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SDHK såsom utskick, kontakt inom organisationen. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med medlem / deltagare / förtroendevald / ägare i olika sammanhang.

Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i SDHK`s intresse. Vid olika typer av möten sparas även vissa uppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och i verksamhetsberättelsen från fullmäktige och styrelsemöten.

SDHK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när ett resultat för din hund skickas in eller när du anmäler dig till aktiviteter. När du lämnar personuppgifter till SDHK godkänner du samtidigt att SDHK lagrar uppgifterna. De uppgifter som lagras är de som SDHK efterfrågar i anknytning till SDHK´s aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter som efterfrågas. De uppgifter som SDHK samlar in är de uppgifter som lagras. SDHK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter som behövs är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till SDHK kommer SDHK att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister.

SDHK lagrar personuppgifter på SDHK´s servrar, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås endast av behörig personal, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera. Varje register har sin särskilda behörighetsnivå. SDHK lagrar även personuppgifter på SDHK´s webbplatser.

SDHK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SDHK´s register. Lagringstiden varierar. Personuppgifter i huvudstyrelsens och regionstyrelsernas protokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk. Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SDHK styrelse. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SDHK´s lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SDHK´s intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till SDHK sekreterare. Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SDHK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till: SDHK sekreterare. Tycker du att SKK och/ eller SDHK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

Ytterligare information angående GDPR finns att läsa på SKK hemsida.