Domare

Aktuellt för domare

  • sekreterare@sdhk.net

Utökning av rasregister
Vill du utöka ditt rasregister med någon av raserna i SDHK, skickar du din ansökan till sekreterare@sdhk.net. När vi fått in din ansökan skickar vi frågan vidare till aktuell rasklubb med en önskan om svar inom en månad. Därefter tar vi upp frågan på nästkommande styrelsemöte. Vi har styrelsemöte en gång per månad. Detta gör att handläggningstiden oftast blir runt två månader.

Elev- och aspiranttjänstgöring
Om du vill gå elev eller aspirant på någon av SDHKs utställningar tar du kontakt med någon av våra domaransvariga.

Domaransvariga

Moa Persson moa@sdhk.net
Jan Törnblom jan@sdhk.net