Rasklubbskontoret

Här listas några länkar till blanketter och dokument som är till för att underlätta arbetet i rasklubbarna. Har du som rasklubbsrepresentant frågor om detta, eller om något annat, kontakta SDHKs styrelse.

Rapportera er styrelse

Behöver rasklubben stöd och rådgivning? Kontakta rasklubbsrådgivningen

Liz-Beth C Liljeqvist
0768-582 837
ordforande@sdhk.net  

Pierre Lago
070-254 73 68
pierre@sdhk.net  

Rasklubbarnas styrelseprotokoll

Rasklubbarna ska skicka in sina styrelseprotokoll till SDHK efter varje möte. Om länken för uppladdning inte fungerar så kan ni skicka era protokoll till sekreterare@sdhk.net.

Medlemskontroll inför SDHKs utställningar

För att rasklubbens medlemmar ska kunna ställa på SDHKs utställningar måste rasklubben skicka sina medlemslistor till SDHK en gång i månaden. Enligt stadgarna så måste alla ägare till anmäld hund vara medlem i den hundens rasklubb. Om hundens ägare önskar ställa flera raser på SDHKs utställningar måse den personen vara medlem i samtliga rasklubbar för de hundar hen vill ställa ut.

Mailadress för att skicka in medlemlista

Endast en utvald person i SDHKs styrelse har tillgång till listorna. Gamla listor raderas så fort nya kommer in från er rasklubb och informationen hanteras enligt lagen om GDPR. Den lämnas inte vidare till någon annan part och används enbart för medlemskontroll inför utställningar.

Digital signering

SDHK använder sig av en gratis webbaserad tjänst för digital signering. Ebox där pdf-filer kan signeras digitalt och signaturen bekräftas med BankID. Mycket smidig lösning som flera klubbar har börjat använda. Adressen är: https://min.ebox.nu

  • Lathund för hur tjänsten fungerar

Låna utställningsmaterial

Rasklubbarna kan kostnadsfritt låna utställningsmaterial från SDHK till sina specialer. Det gäller tält, mattor och trimbord. Ta kontakt med material@sdhk.net.