Kommittéer

SDHKs kommittéer och arbetsgrupper
Skriftlig kontakt med ansvarig kommitté/arbetsgrupp och rasklubb diarieförs av SDHKs sekreterare. Ansvar för kontakt ligger både hos SDHK och rasklubben. 

Avel och hälsa

 
Sammankallande
 

Utställning

 
Sammankallande Liz-Beth C Liljeqvist
show@sdhk.net
0768-582 837
Mål Ansvarig samt delaktig i planering, organisation, utförande samt uppföljning av specialklubbens utställningar samt administrering av rasklubbarnas utställningar.
Presentation Kommittén består av flera personer med erfarenhet i arrangerande av utställningar och denna undersöker platser, lokaler samt har kontakt med ansvariga för att möjliggöra utställningar på olika platser runt om i Sverige.Kommittén utser arrangörer i samråd med styrelsen, handhar förvaring av specialklubbens utställningsmaterial/förråd, ansvarig för transport till/från respektive utställning samt ringsekreteraransvarig handhar funktionärer till utställningarna.Kommittén har nära samarbete med utsedd domaransvarig/a i specialklubben samt gör uppföljningar samt kvalitéts säkringar av verksamheten.
 

DOMARE

 
Medlemmar Moa Persson, Jan Törnblom och Tina Johansson
Mål Att säkerställa det finns förslag på exteriördomare till SDHKs utställningar.
Presentation Kommittén består av flera personer med lång erfarenhet av organisera utställningar samt göra förslag på domarlistor. Kommittén ska ha årlig kontakt med rasklubbar för inhämtande av domarförslag som har tillräcklig bredd för att döma andra raser vid SDHKs utställning. Kommittén lägger förslag till SDHKs styrelse som avgör vilka domare som ska bjudas in till specialklubbens utställningar.
 

RÅDGIVNING
Rasklubbar

 
Sammankallande Liz-Beth C Liljeqvist
ordforande@sdhk.net
0768-582 837
Mål Stärka rasklubbarna och specialklubbens samarbete/samverkan för att verka för en god atmosfär inom klubbarna. Kommittén är alltid tillgänglig för eventuell konsultation för den enskilda rasklubben.
Presentation Rasklubbarnas behov måste styra det arbete som ska bedrivas under året. Vi ser att det finns olika behov i de olika klubbarna beroende på storlek, utformning och verksamhet. En viktig del för SDHK är att bidra till en ökad kommunikation mellan SDHK och rasklubbarna samt mellan rasklubbarna.Rasklubbarna ska kontinuerligt skicka in sina styrelseprotokoll till ansvarig i rasklubbsrådgivningen för att det på så sätt ska bli lättare att följa rasklubbarnas arbete.
 

PR och IT

 
Sammankallande Agnes Thorlaksdottir
agnes@sdhk.net
0708-74 70 66
Mål Lyfta SDHK-organisationen in i den tekniska nutiden.
Presentation SDHK har under de senaste åren gått in i Microsoft 365 miljön och digitaliserat sin dokumenthantering. Kommittén står till rasklubbarnas förfogande om de vill ha råd och hjälp att kliva in i den digitaliserade tekniken.
 

BPH

 
Sammankallande Agnes Thorlaksdottir
BPH ansvariga Kerstin Malm, Lena Olsson
   
BRACHYFRÅGOR  
Sammankallande Moa Persson
moa@sdhk.net
070-660 35 76
Mål Kommitténs huvudområde är frågor gällande de brackycefala raserna.
 

Domarkonferenser

Nästa domarkonferens 2024.
Sammankallande Agnes Thorlaksdottir
agnes@sdhk.net
0708-747066
Mål Att anordna domarkonferenser för de raser som hör under SDHK
Presentation Kommittén har som första uppgift att planera för domarkonferens 2024. Då är det tio år sedan senaste konferens för Papillon, Phalene, Chinese crested och Chihuahua. Andra raser som planeras att är med på den konferensen är Russkaya Tsvetnaya Bolonka och Prazsky Krysarik.