Hemsida

SDHK erbjuder rasklubbarna en ny och uppdaterad hemsida.

  • Ny layout, engångskostnad, 4,000 kr.
  • Uppdateringar och underhåll efter behov till en kostnad av 2,500 kr per år som faktureras årligen.

Uppdatering av nya resultat från utställning, diverse tävlingar och champions görs efterhand.

Kostnader för att sidan ska vara tillgänglig på internet (webhotell, server, wordpress, jetpack), betalas av respektive rasklubb. Undertecknad administrerar detta, och debiterar klubben med faktura i efterhand. Facebook, Instagram och service med epost kan ingå, om så önskas.

Program som behövs för bildhantering (Adobe Photoshop), pdf produktion (Adobe Acrobat DC), och ordbehandling (Word, Excel, Power Point), tillhandahålls av Wordmix.

Om klubben behöver service med andra produktioner, kan jag självklart också bistå med detta. Undertecknad har varit redaktör för flera klubbtidningar under många år, bland annat Taxen, Labradoren och Golden Nytt.

Några tidigare hemsidesproduktioner

  • franskbulldoggklubb.se
  • mopsorden.se
  • smhk.nu
  • hundmagasinet.com
  • rossmix.se
  • rossmix.com
  • hundkompetens.com


Helene Strömbom
helene@rossmix.se