Avgifter & info

Avgifter, Skriftlig anmälan & allmän information

SDHK välkomnar alla medlemmar till sina nationella utställningar. Anmälan görs via SKKs Internetanmälan. Det är samma anmälningsavgifter till samtliga SDHK utställningar. Vi tar inte emot efteranmälningar.

Var uppmärksamma på att alla ägare, som står med i katalogen, till anmäld hund måste vara medlemmar i rasklubben för hundens ras; det räcker alltså inte att vara medlem i någon av SDHKs rasklubbar. Medlemskapet kontrolleras av SDHK inför varje utställning.

Saknar du nummerlapp till någon av våra utställningar, vänder du dig till Dogpaws N Shows AB via deras hemsida dogpaws.se. Där finns all information du behöver för att själv först felsöka och sedan beställa en ny.

Utlandsboende hund som tidigare inte deltagit på utställning i Sverige, måste kopia på stamtavlan skickas till reg@skk.se i god tid före sista anmälningsdag, gärna i samband med att anmälan görs.


AVGIFTER
Valpklass 4 – 6 månader 180 SEK
Valpklass 6 – 9 månader 180 SEK
Juniorklass 9 – 18 månader 370 SEK
Unghundsklass 15 – 24 månader 370 SEK
Öppenklass 15 – 24 månader 370 SEK
Championklass från 15 månader 370 SEK
Veteranklass från 8 år 100 SEK
  • Var uppmärksamma på att alla ägare till anmäld hund måste vara medlemmar i rasklubben för hundens ras.
  • För tävlan i valpklass krävs inte medlemskap.
  • Var noga med att alla uppgifter är fullständiga och korrekta vid anmälan och inbetalning, för att anmälan ska kunna godtas.
  • För sent inkomna anmälningar returneras.
  • Observera att din hund bara får anmälas i en klass. Hunden ska ha uppnått bestämd ålder senast utställningsdagen.
  • Anmälaren ansvarar för att uppgifterna i anmälan är korrekta.
  • Anmälan är bindande, och genom att skicka in den bekräftar du att du har tagit del av SKKs utställnings- och championatregler.
  • De personuppgifter som du lämnar till SDHK i samband med Internetanmälan behövs för att vi ska kunna administrera och ta emot din anmälan och ditt medlemskap samt betalning.